درباره من

مجری صحنه ، گوینده ، بازیگر

بیوگرافی :

دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات
کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی
کارشناس مدیریت ارتباطات و روابط عمومی
مدرس سواد رسانه ای در مدارس و نواحی بسیج مناطق تهران از سال ۱۳۹۵
مجری مراسمات ملی و مذهبی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از سال ۱۳۸۸
بازیگر ممتاز کشوری ۳ سال متوالی در جشنواره تئاتر سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
مجری صحنه مراسمات و سامانه های شهرداری تهران در دهه ۸۰ تا بحال
مجری، بازیگر کنگره های ملی شهدای تخریب سراسر کشور

مجری، هنرور و بازیگر کنگره سه وزیر، فرماندهی مهندسی جنگ وزارت دفاع و پشتیبانی سال ۱۳۹۱

درخواست مشاوره