آموزش نحوه استفاده از وبینار ویژه اساتید

اساتید محترم : لینک ورود به وبینار ،نام کاربری و رمز عبور اختصاصی قبل از شروع وبینار ارسال خواهد شد .

تصاویر از محیط وبینار